Προκηρύξεις Διαγωνισμών

Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας μέσω του (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.) για την επιλογή αναδόχου κατασκευής έργων για «Εργασίες επισκευής και συντήρησης κτιρίων και αθλητικών εγκαταστάσεων του δήμου Πεντέλης»

Ανακοίνωση Τεχνική έκθεση Προμέτρηση Τιμολόγιο Μελέτης Προϋπολογισμός Προϋπολογισμός (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) Τιμές εφαρμογής μελέτης Γενική συγγραφή υποχρεώσεων Ειδική συγγραφή υποχρεώσεων Σχέδια Ασφάλειας και Υγείας Φάκελος Ασφάλειας

Περισσότερα »

Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας μέσω του (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.) για την επιλογή αναδόχου κατασκευής έργων για «Αντικατάσταση αθλητικού δαπέδου στον αθλητικό χώρο του κλειστού γυμναστηρίου της δ.κ. Μελισσίων (οδός Γεννηματά) αμ 108/18 τυ»

Τεχνική έκθεση Τεχνική έκθεση τεκμηρίωσης εύρυθμης χρήσης Προμέτρηση Προϋπολογισμός Τιμολόγιο δημοπράτησης Τιμές εφαρμογής μελέτης Αντιστοίχιση άρθρων με ΕΤΕΠ Γενική συγγραφή υποχρεώσεων Ειδική συγγραφή υποχρεώσεων Σχέδια

Περισσότερα »

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την υπηρεσία «Δράσεις ευαισθητοποίησης για το πρόγραμμα διαλογής στην πηγή βιοαποβλήτων» Δήμου Πεντέλης

Διακήρυξη Τεχνική έκθεση Περίληψη διακήρυξης Απόφαση Τ.Ε.Υ.Δ. Έντυπο οικονομικής προσφοράς Προκήρυξη

Περισσότερα »