Προκηρύξεις Διαγωνισμών

Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Π.Δ. 99/17 (1 ος ΒΡΕΦ/ΚΟΣ, 2ος ΒΡΕΦ/ΚΟΣ & 3ος ΒΡΕΦ/ΚΟΣ ΤΗΣ Δ.Κ. ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ) ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 6»

Διακήρυξη Γενική Συγγραφή Ειδική Συγγραφή Περίληψη Προμέτρηση Προϋπολογισμός  ΣΑΥ Τεχνική Έκθεση ΦΑΥ Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης – Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης ΜΗΜΕΔ TEΥΔ  

Περισσότερα »

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εθελοντών σχολικών τροχονόμων στις σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Πεντέλης για το σχολικό έτος 2020 – 2021

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εθελοντών σχολικών τροχονόμων στις σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Πεντέλης για το σχολικό έτος 2020 – 2021

Περισσότερα »

Πρόσκληση για την κατάρτιση καταλόγων έτους 2020 ενδιαφερομένων ανά κατηγορίες Έργων, Μελετών – Παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών του Δήμου Πεντέλης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Για την κατάρτιση καταλόγων έτους 2020 ενδιαφερομένων ανά κατηγορίες Έργων, Μελετών – Παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών του Δήμου Πεντέλης, κατά το

Περισσότερα »

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την συλλογή προσφορών για την ¨προμήθεια θρανίων,καθισμάτων για την κάλυψη αναγκών Γυμνασίων και Λυκείων του Δήμου Πεντέλης¨

Σύμφωνα με την ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ν.Π.Δ.Δ. ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ-ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ-ΣΗΣ του ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ και την ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ της Δ-ΝΣΗΣ ΚΟΙΝ-ΚΗΣ ΑΛΛ-ΓΓΥΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Περισσότερα »

Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την προμήθεια ηλεκτρικού ρευματος και φυσικού αερίου

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 31/8/2020 και ώρα 08:00 π.μ. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω

Περισσότερα »

Ανοικτός ηλεκτρονικός διεθνής διαγωνισμός για τις υπηρεσίες φύλαξης εγκαταστάσεων του Δήμου

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών : 28/7/2020 ώρα 8:00 π.μ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 24/8/2020 και ώρα 08:00 π.μ. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της

Περισσότερα »

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη “Συντήρηση στους πυροσβεστήρες των παιδικών / βρεφονηπιακών σταθμών, στα ΚΑΠΗ και στο Κοινωνικό Κέντρο του Δήμου”

Παρακαλούμε, αφού λάβετε υπόψη τις τεχνικές προδιαγραφές της 35/2020 μελέτης της υπηρεσίας, όσο και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της, να καταθέσετε ανοικτή οικονομική προσφορά στο πρωτόκολλο

Περισσότερα »