Προκηρύξεις Διαγωνισμών

Περίληψη διακήρυξης προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την παράδοση – εκποίηση των Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής (Ο.Τ.Κ.Ζ.)

Η προφορική πλειοδοτική δημοπρασία για την παράδοση – εκποίηση των Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής (Ο.Τ.Κ.Ζ.) θα διενεργηθεί σύμφωνα με τα ακόλουθα έγγραφα: Περίληψη Διακήρυξης Απόφαση

Περισσότερα »

Περίληψη διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια πλαστικών κάδων απορριμμάτων

Ο Διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Μελισσίων, Καλαμβόκη 2α, τη Δευτέρα 3 Αυγούστου και ώρα 10:00πμ Σύμφωνα με τα ακόλουθα έγγραφα: ΑΠΟΦΑΣΗ 138/2020 ΟΕ

Περισσότερα »

Διεθνής διαγωνισμός για την προμήθεια τροφίμων για τις υπηρεσίες του Δήμου Πεντέλης

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 23/07/2020 και ώρα 08:00πμ Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 17/08/2020 και ώρα 08:00πμ Σύμφωνα με τα ακόλουθα έγγραφα: ΜΕΛΕΤΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 2020 ΑΠΟΦΑΣΗ

Περισσότερα »

Διαγωνισμός για την παροχή Υπηρεσίας “Πρόγραμμα Υλοποίησης Διανοητικής και Σωματικής Ενδυνάμωσης”

Ο Διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Δημαρχείο  Οδός Καλαμβόκη 2α-Μελίσσια την 24η Ιουλίου ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. Σύμφωνα με: Απόφαση ΟΕ 107/2020 Μελέτη για

Περισσότερα »

Συλλογή προσφορών για τις οικοδομικές εργασίες στο 2ο Γυμνάσιο Μελισσίων του Δήμου Πεντέλης

Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και  την 16/06/2020 ημέρα Tρίτη και  ώρα  13:00 στο πρωτόκολλο του ΝΠΔΔ, και αποκλειστικά μέσω email: b-sch-penteli@penteli.gov.gr. Πληροφορίες δίνονται από την

Περισσότερα »

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ηχητικών συστημάτων για τη Σ.Ε. β΄ βάθμιας εκπαίδευσης

Προσφορές γίνονται δεκτές έως την 1η Ιουνίου 2020 και ώρα 15:00μμ σύμφωνα με τη Μελέτη 14/2020   και   την  Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ηχητικά συστήματα

Περισσότερα »