Προκηρύξεις Διαγωνισμών

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια οστεοφυλακίων για το νεκροταφείο Μελισσίων

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια με τίτλο «48 προκατασκευασμένες θυρίδες οστεοφυλακίων για το κοιμητήριο της Δ.Κ. Μελισσίων Δήμου Πεντέλης»με τη διαδικασία της

Περισσότερα »

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για οικοδομικές εργασίες στο Γυμνάσιο Μελισσίων

Σύμφωνα με την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Οικοδομικές Εργασίες Γυμνασιο Μελισσίων   και την  Τεχνική Περιγραφή – Οικοδομικές Εργασίες Γυμνάσιο Μελισσίων

Περισσότερα »

Πρόσκληση σε ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου παροχής υπηρεσιών για τον καθαρισμό γραφείων – δημοτικών κτηρίων του Δήμου Πεντέλης

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών : 18/5/2020 ώρα 8:00 π.μ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 11/6/2020 και ώρα 08:00 π.μ. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2132050078 & FAX επικοινωνίας

Περισσότερα »

Πρόσκληση σε ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την «προμήθεια ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου»

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών : 19/5/2020 ώρα 8:00 π.μ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 12/6/2020 και ώρα 08:00 π.μ. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2132050051 & FAX επικοινωνίας

Περισσότερα »

Ανοικτός διαγωνισμός για την «Παροχή υπηρεσιών φυσικής αγωγής, ναυαγοσωστικής και διοικητικής υποστήριξης του Διασχολικού Αθλητικού κέντρου (ΔΑΚ)»

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών : 15/5/2020 ώρα 8:00 π.μ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 10/6/2020 και ώρα 08:00 π.μ. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2132050079& FAX επικοινωνίας 213

Περισσότερα »

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για “Συντήρηση αστικού πρασίνου και χώρων πρασίνου” του Δήμου Πεντέλης

Παρακαλούμε, αφού λάβετε υπόψη τις τεχνικές προδιαγραφές της Μελέτη 22/2020 της Τεχνικής Υπηρεσίας, όσο και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της,  να  καταθέσετε  ανοικτή οικονομική προσφορά στο

Περισσότερα »

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια παστεριωμένου γάλακτος για τη Σ.Ε. Α΄ βάθμιας εκπαίδευσης 2020

Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και τη Δευτέρα 11-5-2020 και ώρα 10.00πμ σύμφωνα με την  Πρόσκληση – Γάλατα Α΄βάθμιας 2020  και την  Μελέτη – Γάλατα Α΄

Περισσότερα »

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια γάλακτος για τις καθαρίστριες της Σ.Ε. δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 2020

Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και την 07-05-2020 ημέρα ΠEMΠΤΗ και ώρα 12:00 στο πρωτόκολλο του ΝΠΔΔ, και αποκλειστικά μέσω e mail στο b-sch-penteli@penteli.gov.gr. Σύμφωνα με

Περισσότερα »

Προκήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για τη “συλλογή, επεξεργασία και μεταφορά κλαδιών, συλλογή και μεταφορά ογκωδών και υλικών κατεδαφίσεων και μεταφορά στερεών αποβλήτων” του Δήμου Πεντέλης

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών : 30/4/2020 ώρα 8:00 π.μ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 25/5/2020 και ώρα 08:00 π.μ. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της

Περισσότερα »