Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

30 Νοεμβρίου 2020

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Πρόσκληση 9ης Τακτικής Συνεδρίασης Συμβουλίου της Κοινότητας Νέας Πεντέλης του Δήμου Πεντέλης

Την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 19:00 σύμφωνα με την Πρόσκληση 09/2020 ΔΚΝΠ

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Skip to content