Συνεδριάσεις Δ.Σ.

Πρόσκληση 2ης συνεδρίασης Δ.Σ. 2017

Στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος (Καλαμβόκη 2Α-15127-Μελίσσια) στις 26 του μηνός Ιανουαρίου 2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 18.00

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (proskl 02 2017  ds.pdf)proskl 02 2017 ds.pdf[ ]235 kB

Πρόσκληση στην 1η συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πεντέλης 2017

Καλείστε να προσέλθετε στην 1η τακτική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος (Καλαμβόκη 2Α-15127-Μελίσσια) στις 11 του μηνός Ιανουαρίου 2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00 σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87)  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (proskl 01 2017 ds.pdf)proskl 01 2017 ds.pdf[ ]236 kB

Πρόσκληση 20ης συνεδρίασης Δ.Σ. 2016

Στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος (Καλαμβόκη 2Α-15127-Μελίσσια) στις 22 του μηνός Δεκεμβρίου  2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 18.00

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (proskl 20 ds 2016.pdf)proskl 20 ds 2016.pdf[ ]255 kB

Πρόσκληση στην 20η συνεδρίαση Δ.Σ. 2016

Θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος (Καλαμβόκη 2Α-15127-Μελίσσια) στις 5 του μηνός Δεκεμβρίου  2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.00

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (PROSKLHSH 20HSds2016.pdf)PROSKLHSH 20HSds2016.pdf[ ]240 kB

Πρόσκληση 19ης συνεδρίασης Δ.Σ. 2016

19η τακτική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος (Καλαμβόκη 2Α-15127-Μελίσσια) στις 16 του μηνός Νοεμβρίου 2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (PROSKLHSH 19 ds 2016.pdf)PROSKLHSH 19 ds 2016.pdf[ ]113 kB
Top