Συνεδριάσεις Δ.Σ.

Πρόσκληση 23ης συνεδρίασης Δ.Σ. 2015

Καλείστε να προσέλθετε στην 23η τακτική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος (Καλαμβόκη 2Α-15127-Μελίσσια) στις 20 του μηνός Οκτωβρίου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 19.00σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87)  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (prosklisi 23 2015 ds.pdf)prosklisi 23 2015 ds.pdf[ ]238 kB

Πρόσκληση 22ης συνεδρίασης Δ.Σ. 2015

Καλείστε να προσέλθετε στην 22η τακτική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος (Καλαμβόκη 2Α-15127-Μελίσσια) στις 13 του μηνός Οκτωβρίου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 19.00σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87)  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (PROSKLHSH 22HS SYNEDRIASHS 2015 ds.pdf)PROSKLHSH 22HS SYNEDRIASHS 2015 ds.pdf[ ]313 kB

Πρόσκληση 21η ειδική δημόσια συνεδρίαση του Δ.Σ. 2015

Καλείστε να προσέλθετε στην 21η ειδική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος (Καλαμβόκη 2Α-15127-Μελίσσια) στις 13 του μηνός Οκτωβρίου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 18.00  σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 ν.3852/2010 και άρθρου 163 Ν. 3463/2006 με μοναδικό θέμα συζήτησης:  Έγκριση απολογισμού, ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης και έκθεσης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πεντέλης έτους 2014

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (PROSKLHSH 21HS EIDIKHS SYNEDRIASHS 2015 ds.pdf)PROSKLHSH 21HS EIDIKHS SYNEDRIASHS 2015 ds.pdf[ ]231 kB

Πρόσκληση 20ης συνεδρίασης Δ.Σ. 2015

Καλείστε να προσέλθετε στην 20η τακτική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος (Καλαμβόκη 2Α-15127-Μελίσσια) στις   16 του μηνός Σεπτεμβρίου 2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.00σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87)  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (prosklisi 20 2015 ds.pdf)prosklisi 20 2015 ds.pdf[ ]217 kB

Πρόσκληση έκτακτης 19ης συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 2015

Καλείστε να προσέλθετε στην 19η έκτακτη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος (Καλαμβόκη 2Α-15127-Μελίσσια) την  31η του μηνός Αυγούστου 2015  ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.30,σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87) και  του Π.Δ. 26/2012,   για συζήτηση και λήψη απόφασης στο επισυναπτόμενο θέμα.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (prosklisi 19 ds ektakto 2015.pdf)prosklisi 19 ds ektakto 2015.pdf[ ]270 kB
Top