Αποφάσεις Δημάρχου

Απόφαση Δημάρχου 165/2017 - παραχώρηση χώρων

Επισυνάπτεται η Απόφαση Δημάρχου με αρ. ΑΔΑ.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (apof dim 165 2017 ada.pdf)apof dim 165 2017 ada.pdf[ ]174 kB

Απόφαση Δημάρχου 164/2017 - παραχώρηση χώρων

Επισυνάπτεται η Απόφαση Δημάρχου με αρ. ΑΔΑ.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (apof dim 164 2017 ada.pdf)apof dim 164 2017 ada.pdf[ ]175 kB

Απόφαση Δημάρχου 117/2017 - Ορισμός εισηγητή στα Υ.Σ.

Επισυνάπτεται η Απόφαση με αρ. ΑΔΑ.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (apof dim 117 2017 ada eisigitis ys.pdf)apof dim 117 2017 ada eisigitis ys.pdf[ ]285 kB

Απόφαση Δημάρχου 889/2016 - Ληξίαρχοι και Πρακτικογράφοι

Επισυνάπτεται η Απόφαση με αρ. ΑΔΑ.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (apof dim 889 2016 ada praktikografoi.pdf)apof dim 889 2016 ada praktikografoi.pdf[ ]139 kB

Απόφαση Δημαρχου 888/2016 - καθιέρωση νυκτερινής εργασίας

Επισυνάπτεται η Απόφαση με αρ. ΑΔΑ.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (apof dim 888 2016 ada nykterina.pdf)apof dim 888 2016 ada nykterina.pdf[ ]265 kB
Top