Ανακοίνωση για τις Ασφαλτοστρώσεις Οδών και στις τρεις (3) Δημοτικές Κοινότητες του Δήμου Πεντέλης

Επισυνάπτεται η ανακοίνωση και ο σχετικός πίνακας.  Παρακαλούμε για την ενημέρωσή σας.

Top