Συναντήσεις με το Δήμαρχο

Συνάντηση με το Δήμαρχο 29-03-2017

Επισυνάπτεται αρχείο με τα κύρια σημεία της συνάντησης

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (daily290317.pdf)daily290317.pdf[ ]451 kB

Συνάντηση με το Δήμαρχο 28-03-2017

Επισυνάπτεται αρχείο με τα κύρια σημεία της συνάντησης

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (DAILY 28 03 2017.pdf)DAILY 28 03 2017.pdf[ ]295 kB

Συνάντηση με το Δήμαρχο 27-03-2017

Επισυνάπτεται αρχείο με τα κύρια σημεία της συνάντησης

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (daily270317.pdf)daily270317.pdf[ ]450 kB

Συνάντηση με το Δήμαρχο 24-03-2017

Επισυνάπτεται αρχείο με τα κύρια σημεία της συνάντησης

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (DAILY 24 03 2017.pdf)DAILY 24 03 2017.pdf[ ]296 kB

Συνάντηση με το Δήμαρχο 23-03-2017

Επισυνάπτεται αρχείο με τα κύρια σημεία της συνάντησης

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (DAILY 23 03 2017.pdf)DAILY 23 03 2017.pdf[ ]283 kB
Top