Αποφάσεις Δ.Κ. Μελισσίων

11/2017

Επισυνάπτεται η Απόφαση όπως αναφέρεται στον "3ος Πίνακας Αποφάσεων Συμβουλίου Δ.Κ. Μελισσίων"

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (apof dkmel 11 2017.pdf)apof dkmel 11 2017.pdf[ ]161 kB

10/2017

Επισυνάπτεται η Απόφαση όπως αναφέρεται στον "3ος Πίνακας Αποφάσεων Συμβουλίου Δ.Κ. Μελισσίων"

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (apof dkmel 10 2017.pdf)apof dkmel 10 2017.pdf[ ]162 kB

09/2017

Επισυνάπτεται η Απόφαση όπως αναφέρεται στον "3ος Πίνακας Αποφάσεων Συμβουλίου Δ.Κ. Μελισσίων"

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (apof dkmel 09 2017.pdf)apof dkmel 09 2017.pdf[ ]298 kB

08/2017

Επισυνάπτεται η Απόφαση όπως αναφέρεται στον "3ος Πίνακας Αποφάσεων Συμβουλίου Δ.Κ. Μελισσίων"

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (apof dkmel 08 2017.pdf)apof dkmel 08 2017.pdf[ ]213 kB

07/2017

Επισυνάπτεται η Απόφαση όπως αναφέρεται στον "3ος Πίνακας Αποφάσεων Συμβουλίου Δ.Κ. Μελισσίων"

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (apof dkmel 07 2017 ada.pdf)apof dkmel 07 2017 ada.pdf[ ]184 kB
Top