Αποφάσεις Δ.Κ. Μελισσίων

14/2017

Επισυνάπτεται η απόφαση όπως αναφέρεται στον "4ος Πίνακας Αποφάσεων Συμβουλίου Δ.Κ. Μελισσίων 2017"

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (apof dkmel 14 2017.pdf)apof dkmel 14 2017.pdf[ ]183 kB

13/2017

Επισυνάπτεται η απόφαση όπως αναφέρεται στον "4ος Πίνακας Αποφάσεων Συμβουλίου Δ.Κ. Μελισσίων 2017"

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (apof dkmel 13 2017 ada.pdf)apof dkmel 13 2017 ada.pdf[ ]184 kB

12/2017

Επισυνάπτεται η απόφαση όπως αναφέρεται στον "4ος Πίνακας Αποφάσεων Συμβουλίου Δ.Κ. Μελισσίων 2017"

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (apof dkmel 12 2017 ada.pdf)apof dkmel 12 2017 ada.pdf[ ]181 kB

11/2017

Επισυνάπτεται η Απόφαση όπως αναφέρεται στον "3ος Πίνακας Αποφάσεων Συμβουλίου Δ.Κ. Μελισσίων"

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (apof dkmel 11 2017.pdf)apof dkmel 11 2017.pdf[ ]161 kB

10/2017

Επισυνάπτεται η Απόφαση όπως αναφέρεται στον "3ος Πίνακας Αποφάσεων Συμβουλίου Δ.Κ. Μελισσίων"

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (apof dkmel 10 2017.pdf)apof dkmel 10 2017.pdf[ ]162 kB
Top