Αποφάσεις Δ.Κ. Νέας Πεντέλης

01/2017

Επισυνάπτεται η Απόφαση όπως αναφέρεται στον "1ος Πίνακας Αποφάσεων Συμβουλίου Δ.Κ. Νέας Πεντέλης 2017"

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (apof dkneapent 01 2017.pdf)apof dkneapent 01 2017.pdf[ ]358 kB

27/2016

Επισυνάπτεται η Απόφαση όπως αναφέρεται στον "17ος Πίνακας Αποφάσεων Συμβουλίου Δ.Κ. Νέας Πεντέλης 2016"

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (apof dkneapen 27 2016.pdf)apof dkneapen 27 2016.pdf[ ]348 kB

26/2016

Επισυνάπτεται η απόφαση όπως αναφέρεται στον "16ος Πίνακας Αποφάσεων Συμβουλίου Δ.Κ. Νέας Πεντέλης 2016"

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (apof dkneapent 26 2016.pdf)apof dkneapent 26 2016.pdf[ ]314 kB

25/2016

Επισυνάπτεται η απόφαση όπως αναφέρεται στον "15ος Πίνακας Αποφάσεων Συμβουλίου Δ.Κ. Νέας Πεντέλης 2016"

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (dkneapentel apof 25 2016.pdf)dkneapentel apof 25 2016.pdf[ ]349 kB

24/2016

Επισυνάπτεται η απόφαση όπως αναφέρεται στον "15ος Πίνακας Αποφάσεων Συμβουλίου Δ.Κ. Νέας Πεντέλης 2016"

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (dkneapentel apof 24 2016.pdf)dkneapentel apof 24 2016.pdf[ ]349 kB
Top