Πρόσκληση 1ης συνεδρίασης Συμβουλίου Δ.Κ. Νέας Πεντέλης

Παρακαλείσθε να προσέλθετε στα γραφεία της Δημοτικής Κοινότητας Νέας  Πεντέλης ( Αγίας Παρασκευής 22 ) στις  8-1-2013, ημέρα  Τρίτη  και ώρα 19.00 σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 83  και 67 παρ.5 του Ν.3852/2010  προκειμένου να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για   το παρακάτω θέμα  της ημερήσιας διάταξης:

  1. Αδεια χρήσης μουσικής, στο κατάστημα « Αναψυκτήριο -Πιτσαρία » της Εταιρείας «Γ.Κάντζης & ΣΙΑ Ο.Ε.» που βρίσκεται στην οδό Ηρώων Πολυτεχνείου& 28ης Οκτωβρίου στη Νέα Πεντέλη  για ένα έτος
  2. Πρόταση για ίδρυση  κέντρου μεταφόρτωσης φυτοϋπολειμμάτων  και λοιπών ογκωδών απορριμμάτων και ταυτόχρονη απομάκρυνση των  υπαρχόντων κάδων από την είσοδο της πόλης.

Επισυνάπτεται το αρχείο με την πρόσκληση

Top