Πρόσκληση 12ης συνεδρίασης Συμβουλίου Δ.Κ. Πεντέλης

Σας καλούμε, σύμφωνα με το άρθρο 88 παρ.3 του Ν.3852/2010 να προσέλθετε  στη 12η  τακτική Συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Πεντέλης, που θα πραγματοποιηθεί στο Τοπικό Κατάστημα (Ηγ.Μακρυγιάννη  2 Πεντέλη), την 28η  του μήνα Δεκεμβρίου του έτους 2012, ημέρα  Παρασκευή και ώρα 18.00 μ.μ.  για να συσκεφθούμε και να αποφασίσουμε  επί  των κάτωθι θεμάτων:  Ενημέρωση για τρέχοντα θέματα Δημοτικής Κοινότητας Πεντέλης.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Prosklisi12synDKPentelis.pdf)Prosklisi12synDKPentelis.pdf[ ]71 kB