Ανακ.156/2017 - Εργαστήριο για Έλληνες Επαγγελματίες στον τομέα Κινητικότητας

Οι εγγραφές για τους ενδιαφερόμενους είναι έως την Τετάρτη 11 Οκτωβρίου 2017.

Επισυνάπτεται η ανακοίνωση και τα σχετικά έγγραφα.

Top