Ανακ.170/2017 - Ξεκίνησε η 3η περίοδος υποβολών για τη δράση «Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης»

Την Τετάρτη 8 Νοεμβρίου 2017 ξεκίνησε η 3 η περίοδος υποβολών για τη δράση του ΕΠΑνΕΚ «Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης» (Β’ Κύκλος) η οποία θα διαρκέσει μέχρι και τις 13/12/2017.

Επισυνάπτεται η ανακοίνωση.

Top