Ανακ.172/2017 - Ενημέρωση για το πρόγραμμα «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων»

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση http://www.ependyseis.gr από 18/12/2017- 28/3/2018.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στα αρχεία που επισυνάπτονται.

Top