Ανακοινώσεις

Ανακ.147/2017 - Πρόγραμμα Καταπολέμησης Κουνουπιών 2017 (14ος Κύκλος εφαρμογής)

Τρίτη 26 Σεπτεμβρίου 2017: φρεάτια  και ρέματα στις Δημοτικές Κοινότητες Πεντέλης  και Νέας Πεντέλης.

Πέμπτη 28 Σεπτεμβρίου 2017: φρεάτια και ρέματα στη Δημοτική Κοινότητα Μελισσίων.  

Επισυνάπτεται η ανακοίνωση.                                    

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (An_147_PsekasmoiKounoupia_14os.pdf)An_147_PsekasmoiKounoupia_14os.pdf[ ]407 kB

Ανακ.163/2017 - Πρόγραμμα Καταπολέμησης Κουνουπιών 2017 (16ος Κύκλος εφαρμογής)

Τρίτη 24 Οκτωβρίου 2017: φρεάτια  και ρέματα στις τρεις Δημοτικές Κοινότητες Πεντέλης, Νέας Πεντέλης και Μελισσίων.

Επισυνάπτεται η ανακοίνωση.                                    

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (An_163_PsekasmoiKounoupia_16os_.pdf)An_163_PsekasmoiKounoupia_16os_.pdf[ ]408 kB
Top