Ανακοινώσεις

Ανακ.78/2017 - Εθελοντική Δράση Καθαρισμού στο Άλσος 25ης Μαρτίου της Δ.Κ. Μελισσίων

Στο Άλσος της 25ης  Μαρτίου στη Δ.Κ. Μελισσίων, το Σάββατο  20 Μαΐου 2017 από 08:00π.μ. έως 11:00 π.μ.

Top