Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, δίμηνης (2μηνης) απασχόλησης

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά μέσα σε προθεσμία πέντε εργασίμων (5) ημερών από την επομένη της ανάρτησής της στο χώρο

ανακοινώσεων του Δήμου, ήτοι από 6/12/2017 έως και 12/12/2017. Οι αιτήσεις υποβάλλονται στο πρωτόκολλο του Δήμου Πεντέλης (Δ/νση: Καλαμβόκη 2α Μελίσσια

τηλ:2132050075-79 και 2132140627) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Επισυνάπτεται η ανακοίνωση.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (anak_26213_dimina_polit_prostasias_ada.pdf)anak_26213_dimina_polit_prostasias_ada.pdf[ ]172 kB

Ανακ.182/2017 - Διακοπή της Δημοτικής Συγκοινωνίας λόγω βλάβης

Λόγω μηχανικής βλάβης του λεωφορείου της Δημοτικής Συγκοινωνίας, δεν θα πραγματοποιηθούν τα δρομολόγια την Παρασκευή 1 Δεκεμβρίου 2017.

Επισυνάπτεται η ανακοίνωση.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (An_182_DiakophDhmSygoinonias.pdf)An_182_DiakophDhmSygoinonias.pdf[ ]385 kB

Πίνακες κατάταξης ΣΟΧ 2/2017

Επισυνάπτονται αρχεία:

  1. Πίνακας Κατάταξης ΔΕ29 Οδηγών
  2. Πίνακας Κατάταξης ΥΕ16 Εργατών Καθαριότητας

 

Ανακ.181/2017 - Συνεργασία Ελεύθερου Πανεπιστημίου Δήμου Πεντέλης με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών

Η έναρξη της συνεργασίας μας με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών θα πραγματοποιηθεί με τη Θεματική Διάλεξη « Σύγχρονη θεώρηση για τη Γέννηση και την Εξέλιξη του Σύμπαντος » και ομιλητή τον κ. Εμμανουήλ Πλειώνη, Πρόεδρο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών και Καθηγητή Παρατηρησιακής Αστρονομίας στο Τμήμα Φυσικής του Α.Π.Θ., τη Δευτέρα 4 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 18:30 στο Πολιτιστικό Κέντρο Μελισσίων.

Επισυνάπτεται η ανακοίνωση.

Top