Ανακοινώσεις

Ανακ.40/2017 - Σχετικά με το Χώρο Λειτουργίας Λαϊκής Αγοράς Ν. Πεντέλης

 

Σας γνωρίζουμε ότι από 03.2017 έως 30.06.2017 η λαϊκή αγορά Ν. Πεντέλης θα λειτουργεί, σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 26/18.06.2003 (θέμα 15ο) απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής, στην οδό Αγ. Παρασκευής.

Παρακαλούμε για την ενημέρωσή σας.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (An_40_LaikhNPentelhs.pdf)An_40_LaikhNPentelhs.pdf[ ]440 kB
Top