Ανακοινώσεις

Ανακ.103/2017 - Προκήρυξη ΑΣΕΠ για τις εξήντα τρεις (63) θέσεις στο Υπουργείο Ναυτιλίας

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία άρχισε στις 11 Ιουλίου 2017 ημέρα Τρίτη και λήγει στις 26 Ιουλίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00.

Επισυνάπτεται η ανακοίνωση.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (An_103_ProkhryxhASEP_YpNautilias.pdf)An_103_ProkhryxhASEP_YpNautilias.pdf[ ]427 kB
Top