Ημερομηνία παραλαβής αγαθών απο τους παραγωγούς

Η Παραλαβή των παραγγελιών σας με τα Αγαθά Παραγωγών, θα γίνει Πέμπτη 20/12/12 από ώρα 10:00 - 14:00 στο Ναυτικό Νοσοκομείο ΝΙΕΘ. 

Πληροφορίες: 2132050018