Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση για το πρόγραμμα επιμόρφωσης με τίτλο «Χρηματοδοτικά Εργαλεία και Μηχανισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Άλλων Διεθνών Φορέων»

            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               Μελίσσια, 8 Αυγούστου  2013

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                               

ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ                                         

Δ/ΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ                   

ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ                                        

& ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ                                                        

ΤΜΗΜΑ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ,                          

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΘΕΜΑ: Πρόγραμμα επιμόρφωσης με τίτλο «Χρηματοδοτικά Εργαλεία και Μηχανισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Άλλων Διεθνών Φορέων».

ΣΧΕΤ:    Η από 7/8/2013 επιστολή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου.

Διαβάστε περισσότερα: Ανακοίνωση για το πρόγραμμα επιμόρφωσης με τίτλο «Χρηματοδοτικά Εργαλεία και Μηχανισμοί της...

Ανακοίνωση για την κατάργηση ή συγχώνευση σχολικών μονάδων

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                 

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                      

ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ                                                                                    

Δ/ΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ             

ΤΜΗΜΑ: ΚΟΙΝ.ΜΕΡΙΜΝΑΣ &                     

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ                        

Δ/ΝΣΗ:ΚΑΛΑΜΒΟΚΗ 2Α                               Μελίσσια,  8 Αυγούστου  2013

151 27 ΜΕΛΙΣΣΙΑ                                                   

ΤΗΛ:   213.20.50071-72                                       

FAX: 210 6134093

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Κατάργηση ή συγχώνευση σχολικών μονάδων

 

Σας ενημερώνουμε ότι, το υπ΄αριθμ. ΦΕΚ 1901/Β/5-8-2013 με το οποίο καταργούνται ή συγχωνεύονται 28 σχολικές μονάδες της Ββάθμιας Εκπαίδευσης (Γυμνάσια-Λύκεια) δεν αφορά στο Δήμο μας.

Ανακοίνωση προς τους Ιδιοκτήτες Επιχειρήσεων Δήμου Πεντέλης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                     ΜΕΛΙΣΣΙΑ 8/08/2013

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                         

ΔΗΜΟΣ  ΠΕΝΤΕΛΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΠΟΛΗΣ

 

 

                                                                                                                              ΠΡΟΣ :

                                                                                                                              ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

                                                                                                                              ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Πληροφορούμε τους ιδιοκτήτες επιχειρήσεων Δήμου Πεντέλης ότι κοινοποιήθηκε η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Επείγουσες ρυθμίσεις εφαρμογής Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων» με την οποία παρέχεται η  δυνατότητα στο Δημόσιο να επιβάλει κατασχέσεις σε βάρος επιχειρήσεων που φοροδιαφεύγουν και έχουν σημαντικό ύψος ταμειακά βεβαιωμένων οφειλών προς αυτό και κατά τη διάρκεια της νύχτας, τα Σάββατα, τις Κυριακές, τις ημέρες που εξαιρεί ο νόμος καθώς και το μήνα Αύγουστο.

Διαβάστε περισσότερα: Ανακοίνωση προς τους Ιδιοκτήτες Επιχειρήσεων Δήμου Πεντέλης

Ανακοίνωση για τη σύσταση και λειτουργία «ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ «ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ»

 

    Σύμφωνα με το με αρ.πρωτ:: Φ.80000/ΟΙΚ.23794/790 /5.08.2013 (ΑΔΑ:ΒΛΩΡΛ-9Λ2) έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας προβλέπεται:

Σύσταση και Λειτουργία του ΚΕΑΟ(Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Εισφορών), με βασικό σκοπό την είσπραξη ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών οφειλών των ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ , τη δημιουργία ηλεκτρονικού Μητρώου Οφειλετών, την ενημέρωση των οφειλετών με κάθε πρόσφορο μέσο , την ένταξη αυτών σε καθεστώς ρύθμισης οφειλών και τη λήψη αναγκαστικών μέτρων είσπραξης.

Σε πρώτη φάση θα διαβιβαστούν από 01.07.2013 οι ληξιπρόθεσμες ασφαλιστικές εισφορές των ταμείωνΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΟΑΕΕ ενώ από 01.01.2014 των ταμείων ΟΓΑ και ΕΤΑΑ.

Στ ΚΕΑΟ θα διαβιβαστούν ληξιπρόθεσμες οφειλές συνολικού ύψους άνω των 5.000,00ευρώ (μαζί με τις επιβαρύνσεις). Εάν οι οφειλές  είναι σε διαφορετικούς ασφαλιστικούς οργανισμούς θα εξετάζεται εάν το άθροισμα ανά φορέα υπερβαίνει τις 5.000,00ευρώ.

Για όλα τα ανωτέρω προβλέπεται η έκδοση μίας σειράς κανονιστικών Πράξεων με καταληκτικές ημερομηνίες .

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν  είτε απευθείας από το αρμόδιο Υπουργείο είτε από την ιστοσελίδα του Υπουργείου : www.ypakp.gr 

Η ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 

ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΜΑΝΩΛΙΑ

Ανακοίνωση Ανοικτής συγκέντρωσης - συζύτησης του Σωματείο των εργαζομένων του Νοσοκομείου «Αμαλία Φλέμινγκ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                 

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                      

ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ                                                                                    

Δ/ΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ             

ΤΜΗΜΑ: ΚΟΙΝ.ΜΕΡΙΜΝΑΣ &                     

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ                        

Δ/ΝΣΗ:ΚΑΛΑΜΒΟΚΗ 2Α                               Μελίσσια,  8 Αυγούστου  2013

151 27 ΜΕΛΙΣΣΙΑ                                                   

ΤΗΛ:   213.20.50071-72                                       

FAX: 210 6134093

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

ΑΝΟΙΧΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ – ΣΥΖΗΤΗΣΗ

 

Σας ενημερώνουμε ότι, το Σωματείο των εργαζομένων του Νοσοκομείου «Αμαλία Φλέμινγκ» πραγματοποιεί ανοιχτή συγκέντρωση στην Πλατεία Αγίου Γεωργίου στα Μελίσσια, την Παρασκευή 9 Αυγούστου 2013 ώρα 19:30, με θέμα τις αλλαγές που προωθεί το Υπουργείο Υγείας στις δομές και το προσωπικό του νοσοκομείου.

Top