Προκηρύξεις διαγωνισμών

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια κλιματιστικής μονάδας ψύξης - θέρμανσης

Όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να καταθέσουν προσφορά σύμφωνα με την με αρ. 3/2017 τεχνική περιγραφή της Δ/νσης Τεχνικής Υπηρεσίας μέχρι την Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου 2017.  Συνημμένα στην ανακοίνωση η τεχνική περιγραφή .

Για τυχόν διευκρινήσεις, επικοινωνήστε με το τμήμα Προμηθειών του Δήμου στα τηλέφωνα 213 2050070-69.

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την παροχή υπηρεσιών καταπολέμησης κουνουπιών έτους 2017

Ο Δήμος Πεντέλης συλλέγει προσφορές για την παροχή υπηρεσιών καταπολέμησης κουνουπιών σε εστίες δραστηριοποίησης και αναπαραγωγής τους εντός των δημοτικών ορίων του Δήμου για το έτος 2017.

Όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να καταθέσουν προσφορά σύμφωνα με την με αρ. 2/2017 μελέτη της Δ/νσης Αλληλεγγύης, Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού και την με αριθμ. 25/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής έως και την Δευτέρα 6/2/2017.

Συνημμένα στην ανακοίνωση η μελέτη και η απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.

Για τυχόν διευκρινήσεις, επικοινωνήστε με το τμήμα Προμηθειών του Δήμου στα τηλέφωνα 213 2050070-69.

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την εργασία στείρωσης - εμβολιασμού αδέσποτων ζώων για το έτος 2017

Ο Δήμος Πεντέλης συλλέγει προσφορές για την Εργασία στείρωσης – εμβολιασμού και θεραπευτικών πράξεων αδέσποτων ζώων για το έτος 2017.

Όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να καταθέσουν προσφορά σύμφωνα με την με αρ. 1/2017 μελέτη της Δ/νσης Αλληλεγγύης, Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού και την με αριθμ. 24/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής έως και την Δευτέρα 6/2/2017.

Συνημμένα στην ανακοίνωση η μελέτη και η απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.

Για τυχόν διευκρινήσεις, επικοινωνήστε με το τμήμα Προμηθειών του Δήμου στα τηλέφωνα 213 2050070-69.

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την παροχή εργασίας συντήρησης των φωτοτυπικών μηχανημάτων xerox

Παρακαλούμε όπως μας καταθέσετε προσφορά σύμφωνα με την με αρ. 1/2017 μελέτη της Οικονομικής Υπηρεσίας και την με αριθμ. 6/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής έως και την Τετάρτη 1/2/2017, προκειμένου να ανατεθεί η εργασία – συντήρηση των φωτοτυπικών μηχανημάτων XEROX του Δήμου Πεντέλης.

Συνημμένα στην ανακοίνωση η μελέτη και η απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.

Για τυχόν διευκρινήσεις, επικοινωνήστε με το τμήμα Προμηθειών του Δήμου στα τηλέφωνα 213 2050070-69.

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την παροχή υπηρεσιών μαγνητοφώνησης – απομαγνητοφώνησης των πρακτικών των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου

Όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να καταθέσουν προσφορά σύμφωνα με την με αρ. 1/2017 μελέτη της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών και την με αριθμ. 5/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής έως και την Τετάρτη 1/2/2017

Συνημμένα στην ανακοίνωση η μελέτη και η απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.

Για τυχόν διευκρινήσεις, επικοινωνήστε με το τμήμα Προμηθειών του Δήμου στα τηλέφωνα 213 2050070-69.

Top