Προκηρύξεις διαγωνισμών

Περίληψη διακήρυξης για την προμήθεια εξοπλισμού και ανταλλακτικών κηπουρικής - συντήρηση μηχανημάτων 2017

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά ορίζεται η 12η Απριλίου 2017 ημέρα Τετάρτη, και ώρα 10:00 π.μ.

Επισυνάπτονται αρχεία με τα σχετικά έγγραφα του διαγωνισμού.

Περίληψη διακήρυξης για την προμήθεια κατασκευαστικών υλικών έτους 2017

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά ορίζεται η 11η Απριλίου 2017 ημέρα Τρίτη, και ώρα 10:00 π.μ.

Επισυνάπτονται αρχεία με τα σχετικά έγγραφα του διαγωνισμού.

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια κλιματιστικής μονάδας ψύξης - θέρμανσης

Όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να καταθέσουν προσφορά σύμφωνα με την με αρ. 3/2017 τεχνική περιγραφή της Δ/νσης Τεχνικής Υπηρεσίας μέχρι την Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου 2017.  Συνημμένα στην ανακοίνωση η τεχνική περιγραφή .

Για τυχόν διευκρινήσεις, επικοινωνήστε με το τμήμα Προμηθειών του Δήμου στα τηλέφωνα 213 2050070-69.

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την παροχή υπηρεσιών καταπολέμησης κουνουπιών έτους 2017

Ο Δήμος Πεντέλης συλλέγει προσφορές για την παροχή υπηρεσιών καταπολέμησης κουνουπιών σε εστίες δραστηριοποίησης και αναπαραγωγής τους εντός των δημοτικών ορίων του Δήμου για το έτος 2017.

Όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να καταθέσουν προσφορά σύμφωνα με την με αρ. 2/2017 μελέτη της Δ/νσης Αλληλεγγύης, Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού και την με αριθμ. 25/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής έως και την Δευτέρα 6/2/2017.

Συνημμένα στην ανακοίνωση η μελέτη και η απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.

Για τυχόν διευκρινήσεις, επικοινωνήστε με το τμήμα Προμηθειών του Δήμου στα τηλέφωνα 213 2050070-69.

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την εργασία στείρωσης - εμβολιασμού αδέσποτων ζώων για το έτος 2017

Ο Δήμος Πεντέλης συλλέγει προσφορές για την Εργασία στείρωσης – εμβολιασμού και θεραπευτικών πράξεων αδέσποτων ζώων για το έτος 2017.

Όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να καταθέσουν προσφορά σύμφωνα με την με αρ. 1/2017 μελέτη της Δ/νσης Αλληλεγγύης, Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού και την με αριθμ. 24/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής έως και την Δευτέρα 6/2/2017.

Συνημμένα στην ανακοίνωση η μελέτη και η απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.

Για τυχόν διευκρινήσεις, επικοινωνήστε με το τμήμα Προμηθειών του Δήμου στα τηλέφωνα 213 2050070-69.

Top