Προκηρύξεις διαγωνισμών

Διακήρυξη επιλογής αναδόχου για το έργο «Εργασίες Επισκευής και Συντήρησης Κτιρίων και Αθλητικών Εγκαταστάσεων του Δήμου Πεντέλης έτους 2017»

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 5η Οκτωβρίου. 2017, ημέρα Πέμπτη. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 10:00πμ.

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης  των προσφορών ορίζεται η 12Η Οκτωβρίου. 2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30πμ.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εθελοντών σχολικών τροχονόμων στις σχολικές μονάδες Ά βάθμιας εκπαίδευσης του Δ. Πεντέλης για το σχολ. έτος 2017-2018

Οι ενδιαφερόμενοι ,θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση στο γραφείο της Σχολικής Επιτροπής  της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πεντέλης –Ν.Π.Δ.Δ.  Δ/νση: Υψηλάντη & Παναγούλη Μελίσσια 1ος όροφος, μέχρι την  Παρασκευή 31 Αυγούστου 2017 και ώρα 12:00. 

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (prosklhsh ekdhlwshs endiaferontos troxonomoi.pdf)prosklhsh ekdhlwshs endiaferontos troxonomoi.pdf[ ]141 kB

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εργολάβων καθαρισμού με σύμβαση μίσθωσης έργου στις σχολικές μονάδες Ά βάθμιας εκπαίδευσης του Δ. Πεντέλης για το σχολ. έτος 2017-2018

Οι ενδιαφερόμενοι εργολάβοι θα πρέπει να υποβάλλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά στο γραφείο της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πεντέλης –Ν.Π.Δ.Δ.  Δ/ΝΣΗ: Υψηλάντου & Παναγούλη Μελίσσια 1ος όροφος μέχρι την Παρασκευή 1 Σεπτέμβρη 2017 και ώρα 12:00:

α. Αίτηση

β. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

γ.Φωτοτυπία αδείας παραμονής(για αλλοδαπούς).

δ. Βεβαίωση προϋπηρεσίας ως εργολάβος καθαρισμού με μίσθωση έργου σε σχολείο.

ε. Υπεύθυνη δήλωση (με γνήσιο υπογραφής) που να φαίνεται ότι δεν έχει συνάψει σύμβαση και με άλλο σχολείο.

στ. Κάθε άλλο σχετικό έγγραφο που θα βοηθήσει την πρόσληψη

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (prosklhsh ekdhlwshs endiaferontos.pdf)prosklhsh ekdhlwshs endiaferontos.pdf[ ]140 kB

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εργολάβων καθαρισμού με σύμβαση μίσθωσης έργου στις σχολικές μονάδες Β' βάθμιας εκπαίδευσης του Δ.Π. για το σχολ. έτος 2017-2018

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά :

  1. Αίτηση
  2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
  3. Φωτοτυπία άδειας διαμονής(για αλλοδαπούς).
  4. Βεβαίωση προϋπηρεσίας ως εργολάβος καθαρισμού με μίσθωση έργου σε σχολείο.
  5. Κάθε άλλο σχετικό έγγραφο που θα βοηθήσει την πρόσληψη.
  6. Υπεύθυνη δήλωση (με γνήσιο της υπογραφής), που να γράφει ότι δεν έχει συνάψει σύμβαση μίσθωσης έργου για καθαρισμό και με άλλο σχολείο,

Στο γραφείο της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δ. Πεντέλης , Υψηλάντη 7& Παναγούλη –ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ – ΜΕΛΙΣΣΙΑ ,1ος όροφος ,μέχρι την Πέμπτη 31 Αυγούστου 2017 και ώρα 13:00.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 210 6096930.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (prosklhsh ekdhlwshs endiaferontos.pdf)prosklhsh ekdhlwshs endiaferontos.pdf[ ]99 kB
Top