Προσκλήσεις Συνεδριάσεων

Πρόσκληση 14ης συνεδρίασης Ο.Ε. 2018

Στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος  (Καλαμβόκη 2Α  Μελίσσια 151 27)  την  19η  του  μηνός  Ιουνίου  2018,   ημέρα  Τρίτη  και  ώρα  08.30πμ

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (prosklOE142018.pdf)prosklOE142018.pdf[ ]185 kB

Πρόσκληση 6ης συνεδρίασης Ε.Π.Ζ. 2018

Στην  αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος  (Καλαμβόκη 2Α - Μελίσσια 151 27) στις 22 του μηνός  Ιουνίου  2018  ημέρα Παρασκευή και  ώρα  08.30πμ

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (prosk-062018-epz.pdf)prosk-062018-epz.pdf[ ]144 kB

Πρόσκληση έκτακτης 13ης συνεδρίασης Ο.Ε. 2018

Στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος  (Καλαμβόκη 2Α  Μελίσσια 151 27)  την  18η  του  μηνός  Ιουνίου  2018,   ημέρα  Δευτέρα  και  ώρα  10.30πμ

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ProsklisiOE132018.pdf)ProsklisiOE132018.pdf[ ]187 kB

Πρόσκληση 10ης συνεδρίασης ΔΣ 2018

Στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος (Καλαμβόκη 2Α-15127-Μελίσσια) στις 21 του μηνός Ιουνίου 2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (prosklisiDS102018.pdf)prosklisiDS102018.pdf[ ]106 kB

Πρόσκληση 12ης συνεδρίασης Ο.Ε. 2018

Την  14η  του  μηνός  Ιουνίου  2018,   ημέρα  Πέμπτη  και  ώρα  08.30πμ στην αίθουσα ΔΣ, Καλαμβόκη 2α Μελίσσια

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (proskl122018oe.pdf)proskl122018oe.pdf[ ]189 kB
Top