Προσκλήσεις Συνεδριάσεων

Πρόσκληση 13ης/2015 συνεδρίαση Δ.Σ. Ο.Π.Α.Θ. Δήμου Πεντέλης

Παρακαλείσθε να προσέλθετε σε 13η τακτική συνεδρίαση του Σώματος στις 15 Σεπτεμβρίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010, στο  κατάστημα  του Ν.Π. (Διασχολικό Αθλητικό Κέντρο) στην οδό Υψηλάντου 7 & Αλ. Παναγούλη για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα:Περί εγκρίσεως προϋπολογισμού 2016 του Ν.Π.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (new prosklisi opath ds 13 2015.pdf)new prosklisi opath ds 13 2015.pdf[ ]359 kB

Πρόσκληση 14ης συνεδρίασης Δ.Σ. Ο.Κ.Π.Α. 2015

Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην 14η συνεδρίαση του Σώματος στις 07-09-2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.00 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του N. 3852/2010, στο Κοινωνικό Κέντρο – δ/νση: Σκιάθου 5 & Μπακογιάννη, 15127 Μελίσσια- για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα ημερήσιας διάταξης.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (prosklisi 14o 2015 ds okpa.pdf)prosklisi 14o 2015 ds okpa.pdf[ ]61 kB

Πρόσκληση για την 12η/2015 Τακτική Συνεδρίαση του Δ.Σ του Ο.Π.ΑΘ.

Παρακαλείσθε να προσέλθετε σε 12η τακτική συνεδρίαση του Σώματος στις 07 Σεπτεμβρίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010, στο  κατάστημα  του Ν.Π. (Διασχολικό Αθλητικό Κέντρο) στην οδό Υψηλάντου 7 & Αλ. Παναγούλη για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα ημερήσιας διάταξης.

 

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (proskisi 12 2015 opath.pdf)proskisi 12 2015 opath.pdf[ ]360 kB

Πρόσκληση 13ης/2015 συνεδρίασης Δ.Σ. ΝΠΔΔ Ο.Κ.Π.Α.

Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην 13η συνεδρίαση του Σώματος στις 04-09-2015 ημέρα Παρασκευή  και ώρα 18.00 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του N. 3852/2010, στο Κοινωνικό Κέντρο – δ/νση: Σκιάθου 5 & Μπακογιάννη, 15127 Μελίσσια- για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα ημερήσιας διάταξης.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (prosklisi 13 2015 okpa.pdf)prosklisi 13 2015 okpa.pdf[ ]119 kB

Πρόσκληση - 11η/2015 Τακτική Συνεδρίαση του Δ.Σ του Ο.Π.ΑΘ.

Παρακαλείσθε να προσέλθετε σε 11η τακτική συνεδρίαση του Σώματος στις 04 Αυγούστου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010, στο  κατάστημα  του Ν.Π. (Διασχολικό Αθλητικό Κέντρο) στην οδό Υψηλάντου 7 & Αλ. Παναγούλη για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα ημερήσιας διάταξης.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (prosklisi opath ds 11 2015.pdf)prosklisi opath ds 11 2015.pdf[ ]359 kB
Top