Προσκλήσεις Συνεδριάσεων

Πρόσκληση 10ης συνεδρίασης Δ.Σ. Ο.Π.Αθ. 2016

Παρακαλείσθε να προσέλθετε σε 10η τακτική συνεδρίαση του Σώματος στις 21 Ιουνίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010, στο  κατάστημα  του Ν.Π. (Διασχολικό Αθλητικό Κέντρο) στην οδό Υψηλάντου 7 & Αλ. Παναγούλη, Μελίσσια για συζήτηση και λήψη απόφασης στο θέμα ημερήσιας διάταξης.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (proskl opath 10 2016.pdf)proskl opath 10 2016.pdf[ ]359 kB

Πρόσκληση 10ης συνεδρίασης Δ.Σ. Ο.Κ.Π.Α. 2016

Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην 10η συνεδρίαση του Σώματος στις   21/06/2016 ημέρα Τρίτηκαι ώρα 18.00 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του N. 3852/2010, στο Κοινωνικό Κέντρο –δ/νση: Σκιάθου 5 & Μπακογιάννη, 15127 Μελίσσια- για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα ημερήσιας διάταξης.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (proskl okpa 10 2016.pdf)proskl okpa 10 2016.pdf[ ]121 kB

Πρόσκληση 9ης συνεδρίασης Δ.Σ. Ο.Π.Αθ. 2016

Παρακαλείσθε να προσέλθετε σε 9η τακτική συνεδρίαση του Σώματος στις 14 Ιουνίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010, στο  κατάστημα  του Ν.Π. (Διασχολικό Αθλητικό Κέντρο) στην οδό Υψηλάντου 7 & Αλ. Παναγούλη, Μελίσσια για συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα ημερήσιας διάταξης.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (proskl 09 2016 ds opath.pdf)proskl 09 2016 ds opath.pdf[ ]79 kB

Πρόσκληση 9ης συνεδρίασης Δ.Σ. Ο.Κ.Π.Α. 2016

Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην 9η συνεδρίαση του Σώματος στις 07/06/2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 18.00 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του N. 3852/2010, στο Κοινωνικό Κέντρο –δ/νση: Σκιάθου 5 & Μπακογιάννη, 15127 Μελίσσια- για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα ημερήσιας διάταξης.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (prosk okpa ds 09 2016.pdf)prosk okpa ds 09 2016.pdf[ ]68 kB

Πρόσκληση για την 8η/2016 Τακτική Συνεδρίαση του Δ.Σ. Ο.Π.ΑΘ.

Παρακαλείσθε να προσέλθετε σε 8η τακτική συνεδρίαση του Σώματος στις 23 Μαΐου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010, στο  κατάστημα  του Ν.Π. (Διασχολικό Αθλητικό Κέντρο) στην οδό Υψηλάντου 7 & Αλ. Παναγούλη, Μελίσσια για συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα ημερήσιας διάταξης,

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (proskl 08 2016 opath.pdf)proskl 08 2016 opath.pdf[ ]80 kB
Top