Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

04/2017

Επισυνάπτεται η Απόφαση όπως αναφέρεται στον "1ος Πίνακας Αποφάσεων Ε.Π.Ζ. 2017"

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (apof epz 04 2017 ada.pdf)apof epz 04 2017 ada.pdf[ ]202 kB

03/2017

Επισυνάπτεται η Απόφαση όπως αναφέρεται στον "1ος Πίνακας Αποφάσεων Ε.Π.Ζ. 2017"

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (apof epz 03 2017.pdf)apof epz 03 2017.pdf[ ]155 kB

02/2017

Επισυνάπτεται η Απόφαση όπως αναφέρεται στον "1ος Πίνακας Αποφάσεων Ε.Π.Ζ. 2017"

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (apof epz 02 2017.pdf)apof epz 02 2017.pdf[ ]151 kB

01/2017

Επισυνάπτεται η Απόφαση όπως αναφέρεται στον "1ος Πίνακας Αποφάσεων Ε.Π.Ζ. 2017"

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (apof epz 01 2017.pdf)apof epz 01 2017.pdf[ ]239 kB

59/2016

Επισυνάπτεται η Απόφαση όπως αναφέρεται στον 14oς Πίνακας Αποφάσεων Ε.Π.Ζ. 2016

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (apof epz 59 2016 ada.pdf)apof epz 59 2016 ada.pdf[ ]119 kB
Top