Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

17/2017

Επισυνάπτεται η Απόφαση της ΕΠΖ όπως αναφέρεται στον "4ος Πίνακας Αποφάσεων Ε.Π.Ζ. 2017"

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (apof epz 17 2017.pdf)apof epz 17 2017.pdf[ ]146 kB

16/2017

Επισυνάπτεται η Απόφαση της ΕΠΖ όπως αναφέρεται στον "4ος Πίνακας Αποφάσεων Ε.Π.Ζ. 2017"

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (apof epz 16 2017.pdf)apof epz 16 2017.pdf[ ]109 kB

15/2017

Επισυνάπτεται η Απόφαση της ΕΠΖ όπως αναφέρεται στον "4ος Πίνακας Αποφάσεων Ε.Π.Ζ. 2017"

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (apof epz 15 2017.pdf)apof epz 15 2017.pdf[ ]100 kB

14/2017

Επισυνάπτεται η Απόφαση της ΕΠΖ όπως αναφέρεται στον "4ος Πίνακας Αποφάσεων Ε.Π.Ζ. 2017"

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (apof epz 14 2017.pdf)apof epz 14 2017.pdf[ ]180 kB

13/2017

Επισυνάπτεται η απόφαση όπως αναφέρεται στον "3ος Πίνακας Αποφάσεων Ε.Π.Ζ. 2017"

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (apof epz 13 new  2017 ada.pdf)apof epz 13 new 2017 ada.pdf[ ]251 kB
Top