Συνεδριάσεις Ο.Ε.

Πρόσκληση 19η συνεδρίαση Ο.Ε. 2016

Καλείστε να προσέλθετε στην 19η/2016 τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος (Καλαμβόκη 2Α Μελίσσια 151 27) την 23η του μηνός Αυγούστου  2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 08.30΄, για συζήτηση και λήψη απόφασης σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/7-6-2010, επί του παρακάτω θέματος.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (prosk 19 oe 2016.pdf)prosk 19 oe 2016.pdf[ ]81 kB

Πρόσκληση 18ης συνεδρίασης Ο.Ε. 2016

Καλείστε να προσέλθετε στην 18η/2016 τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος (Καλαμβόκη 2Α Μελίσσια 151 27) την 18η του μηνός Αυγούστου  2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 08.30΄, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/7-6-2010, επί των επισυναπτόμενων θεμάτων.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (proskl 18 2016 oe.pdf)proskl 18 2016 oe.pdf[ ]82 kB

Πρόσκληση 17ης συνεδρίασης Ο.Ε. 2016

Καλείστε να προσέλθετε στην 17η/2016 τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος (Καλαμβόκη 2Α Μελίσσια 151 27) την 29η του μηνός Ιουλίου  2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 08.30΄, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/7-6-2010, επί των θεμάτων.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (proskl 17 2016 oe.pdf)proskl 17 2016 oe.pdf[ ]87 kB

Πρόσκληση 16ης συνεδρίασης Ο.Ε. 2016

Καλείστε να προσέλθετε στην 16η/2016  τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής,  που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος (Καλαμβόκη 2Α  Μελίσσια 151 27)  την 22η  του μηνός Ιουλίου   2016,  ημέρα  Παρασκευή  και ώρα  08.00΄,  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων σύμφωνα με  το άρθρο 75 του Ν. 3852/7-6-2010, επί των θεμάτων ημερήσιας διάταξης.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (prosklisi 16 2016 oe.pdf)prosklisi 16 2016 oe.pdf[ ]131 kB

Πρόσκληση 15ης συνεδρίασης Ο.Ε. 2016

Καλείστε να προσέλθετε στην 15η/2016 τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος (Καλαμβόκη 2Α Μελίσσια 151 27) την 15η του μηνός Ιουλίου  2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 08.30΄, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/7-6-2010, επί των συνημμένων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (prosk 15 oe 2016.pdf)prosk 15 oe 2016.pdf[ ]90 kB
Top