Συνεδριάσεις Ο.Ε.

Πρόσκληση 9ης συνεδρίασης Ο.Ε. 2016

Καλείστε να προσέλθετε στην 9η/2016  τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής,  που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος (Καλαμβόκη 2Α  Μελίσσια 151 27)  την  26η  του μηνός  Απριλίου  2016,  ημέρα  Τρίτη  και ώρα  13.00,  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων  σύμφωνα με  το άρθρο 75 του Ν. 3852/7-6-2010, επί των συνημμένων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (prosklisi 09 2016 oe.pdf)prosklisi 09 2016 oe.pdf[ ]135 kB

Πρόσκληση 8ης συνεδρίασης Ο.Ε. 2016

Καλείστε να προσέλθετε στην 8η/2016  τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής,  που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος (Καλαμβόκη 2Α  Μελίσσια 151 27)  την  12η  του μηνός  Απριλίου  2016,  ημέρα  Τρίτη  και ώρα  08.30΄,  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων  σύμφωνα με  το άρθρο 75 του Ν. 3852/7-6-2010, επί των θεμάτων ημερήσιας διάταξης.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (prosklisi 08 2016 oe.pdf)prosklisi 08 2016 oe.pdf[ ]135 kB

Πρόσκληση 7ης συνεδρίασης Ο.Ε. 2016

Καλείστε να προσέλθετε στην 7η/2016  τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής,  που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος (Καλαμβόκη 2Α  Μελίσσια 151 27)  την  4η  του μηνός  Απριλίου  2016,  ημέρα  Δευτέρα  και ώρα  08.30΄,  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων  σύμφωνα με  το άρθρο 75 του Ν. 3852/7-6-2010, επί των θεμάτων ημερήσιας διάταξης.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (proskl 07 2016 oe.pdf)proskl 07 2016 oe.pdf[ ]131 kB

Πρόσκληση 6ης συνεδρίασης Ο.Ε. 2016

Καλείστε να προσέλθετε στην 6η/2016  τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής,  που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος (Καλαμβόκη 2Α  Μελίσσια 151 27)  την 22η  του μηνός  Μαρτίου  2016,  ημέρα Tρίτη  και ώρα  08.30΄,  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων  σύμφωνα με  το άρθρο 75 του Ν. 3852/7-6-2010, επί των θεμάτων ημερήσιας διάταξης.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (prosklisi 06 2016.pdf)prosklisi 06 2016.pdf[ ]132 kB

Πρόσκλησης 5ης συνεδρίασης Ο.Ε. 2016

Καλείστε να προσέλθετε στην 5η/2016  τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής,  που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος (Καλαμβόκη 2Α  Μελίσσια 151 27)  την 8η  του μηνός  Μαρτίου  2016,  ημέρα Τρίτη  και ώρα  08.30΄,  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων  σύμφωνα με  το άρθρο 75 του Ν. 3852/7-6-2010, επί των επισυναπτόμενων θεμάτων

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (prosklisi 05 2016 oe.pdf)prosklisi 05 2016 oe.pdf[ ]99 kB
Top