Συνεδριάσεις Ο.Ε.

Πρόσκληση 4ης συνεδρίασης Ο.Ε. 2016

Καλείστε να προσέλθετε στην 4η/2016  τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής,  που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος (Καλαμβόκη 2Α  Μελίσσια 151 27)  την 19η  του μηνός Φεβρουαρίου  2016,  ημέρα Παρασκευή  και ώρα  08.30΄,  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων  σύμφωνα με  το άρθρο 75 του Ν. 3852/7-6-2010, επί των θεμάτων ημερήσιας διάταξης.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Prosklisi 04 2016 OE.pdf)Prosklisi 04 2016 OE.pdf[ ]159 kB

Πρόσκληση 2ης συνεδρίασης Ο.Ε. 2016

Καλείστε να προσέλθετε στην 2η/2016  τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής,  που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος (Καλαμβόκη 2Α  Μελίσσια 151 27)  την 29η  του μηνός Ιανουαρίου  2016,  ημέρα Παρασκευή  και ώρα  08.30΄,  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων  σύμφωνα με  το άρθρο 75 του Ν. 3852/7-6-2010, επί των επισυναπτόμενων θεμάτων.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (prosklisi 2 oe 2016.pdf)prosklisi 2 oe 2016.pdf[ ]142 kB

Πρόσκληση 1ης συνεδρίασης Ο.Ε. 2016

Καλείστε να προσέλθετε στην 1η/2016  τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής,  που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος (Καλαμβόκη 2Α  Μελίσσια 151 27)  την 20η  του μηνός Ιανουαρίου  2016,  ημέρα Τετάρτη  και ώρα  08.30,  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων  σύμφωνα με  το άρθρο 75 του Ν. 3852/7-6-2010, επί των θεμάτων ημερήσιας διάταξης.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (PROSKLISI 01 2016 OE.pdf)PROSKLISI 01 2016 OE.pdf[ ]359 kB

Πρόσκληση 29ης συνεδρίασης Ο.Ε. 2015

Καλείστε να προσέλθετε στην 29η/2015 τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής,  που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος (Καλαμβόκη 2Α  Μελίσσια 151 27)  την 28η του μηνός Δεκεμβρίου  2015,  ημέρα Δευτέρα  και ώρα  08.30΄,  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων  σύμφωνα με  το άρθρο 75 του Ν. 3852/7-6-2010, επί των επισυναπτόμενων θεμάτων.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (prosklisi 29 oe 2015.pdf)prosklisi 29 oe 2015.pdf[ ]83 kB

Πρόσκληση 28ης συνεδρίασης Ο.Ε. 2015

Καλείστε να προσέλθετε στην 28η/2015 τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής,  που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος (Καλαμβόκη 2Α  Μελίσσια 151 27)  την 21η του μηνός Δεκεμβρίου  2015,  ημέρα Δευτέρα  και ώρα  08.30,  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων  σύμφωνα με  το άρθρο 75 του Ν. 3852/7-6-2010, επί των παρακάτω θεμάτων.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (prosklisi 28 2015 oe.pdf)prosklisi 28 2015 oe.pdf[ ]130 kB
Top