Σύνθεση Δ.Σ Β' βάθμιας Εκπάιδευσης

Διοικητικό Συμβούλιο Σχολικής Επιτροπής Β’ βάθμιας Εκπαίδευσης

Δήμου Πεντέλης από 1.9.2014 σύμφωνα με την Απόφαση Δ.Σ. 174/2014

 1. Ντούρη Χρυσούλα, Πρόεδρος
 2. Δούκα Λασηθιωτάκη Μαρία, Αντιπρόεδρος
 3. Βιλιώτης Ηλίας
 4. Τσιντάνου Μαρία
 5. Μπάμπου Χρυσούλα
 6. Νικολέτος Χάρης
 7. Πάχνη Σεβαστή
 8. Μιχαηλίδης Ηλίας
 9. Κουρής Νικόλαος
 10. Μαρκότσης Ιωάννης
 11. Αδαμόπουλος Αριστείδης
 12. Δωροπούλου Σαραντούλα
 13. Βαγδατλής Γαβριήλ
 14. Θεοδωρίδου Βέρα

  

Διοικητικό Συμβούλιο Σχολικής Επιτροπής Β’ βάθμιας Εκπαίδευσης

Δήμου Πεντέλης από 1.1.2013

 1. Φουφρής Χρήστος, Πρόεδρος
 2. Ντουρή Χρυσούλα, Αντιπρόεδρος
 3. Δούκα – Λασιθιωτάκη Μαρία
 4. Χειλάς Γεώργιος
 5. Ευαγγελίου Ευαγγελία
 6. Μάντζιος Αντώνιος
 7. Σατολιά Ανδρομάχη
 8. Μορμόρης Εμμανουήλ
 9. Γκιζιάκη Μαρία
 10. Δωροπούλου Σαραντούλα
 11. Τσιντάνου Μαρία
 12. Μαρκότσης Ιωάννης
 13. Θεοδωρίδου Βέρα
 14. Γιακουμάτος Σωκράτης
 15. Μαρκουτσάς Βασίλειος

Διοικητικό Συμβούλιο Σχολικής Επιτροπής Β’ βάθμιας Εκπαίδευσης

Δήμου Πεντέλης  για το διάστημα 1.1.2011 - 31.12.2012

 1. Μπούσουλα – Χάνου Άντα, Πρόεδρος
 2. Μπαλιούση Ελένη, Αντιπρόεδρος
 3. Δούκα – Λασιθιωτάκη Μαρία
 4. Ντουρή Χρυσούλα
 5. Σαλαρη Ελευθερία
 6. Μαρκαντώνη Φωτεινή
 7. Σατολιά Ανδρομάχη
 8. Αργυρόπουλος Αλέξανδρος
 9. Θανάσογλου Ιορδάνης
 10. Μαρκότσης Ιωάννης
 11. Αδαμόπουλος Αριστείδης
 12. Μπουφέα Αλεξάνδρα
 13. Θεοδωρίδου Βέρα
 14. Γιακουμάτος Σωκράτης
 15. Λώλης Βασίλειος
 16. Κουνιδας Νικόλαος