Ανακοινώσεις - Προκηρύξεις ΟΚΠΑ

Συλλογή προσφορών για την προμήθεια ηλεκτρικού κινητήρα για την τέντα του ΚΑΠΗ Νέας Πεντέλης

Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και την 20/02/2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 στο πρωτόκολλο του ΝΠΔΔ, στην διεύθυνση Σκιάθου 5 & Μπακογιάννη 1 Μελίσσια Τ.Κ. 15127. Πληροφορίες δίνονται από την έδρα του ΝΠ στο τηλέφωνο 210 8100884, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, υπεύθυνη κ. Καριπίδου Μαρία.

Συλλογή προσφορών για την προμήθεια ηλεκτρικών λαμπτήρων

Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και την 20/02/2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 στο πρωτόκολλο του ΝΠΔΔ, στην διεύθυνση Σκιάθου 5 & Μπακογιάννη 1 Μελίσσια Τ.Κ. 15127. Πληροφορίες δίνονται από την έδρα του ΝΠ στο τηλέφωνο 210 8100884, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, υπεύθυνη κ. Καριπίδου Μαρία.

Συλλογή προσφορών για την προμήθεια ειδών χρωματοπωλείου

Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και την 20/02/2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 στο πρωτόκολλο του ΝΠΔΔ, στην διεύθυνση Σκιάθου 5 & Μπακογιάννη 1 Μελίσσια Τ.Κ. 15127. Πληροφορίες δίνονται από την έδρα του ΝΠ στο τηλέφωνο 210 8100884, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, υπεύθυνη κ. Καριπίδου Μαρία.

Συλλογή προσφορών για την προμήθεια αναμνηστικών πλακετών για τους εθελοντές του Ν.Π.Δ.Δ.

Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και την 20/02/2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 στο πρωτόκολλο του ΝΠΔΔ, στην διεύθυνση Σκιάθου 5 & Μπακογιάννη 1 Μελίσσια Τ.Κ. 15127. Πληροφορίες δίνονται από την έδρα του ΝΠ στο τηλέφωνο 210 8100884, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, υπεύθυνη κ. Καριπίδου Μαρία.

Συλλογή προσφορών για τις υπηρεσίες αποστολής σύντομων γραπτών μηνυμάτων (SMS) για την προβολή των δραστηριοτήτων του Ν.Π.Δ.Δ.

Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και την 20/02/2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 στο πρωτόκολλο του ΝΠΔΔ, στην διεύθυνση Σκιάθου 5 & Μπακογιάννη 1 Μελίσσια Τ.Κ. 15127. Πληροφορίες δίνονται από την έδρα του ΝΠ στο τηλέφωνο 210 8100884, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, υπεύθυνη κ. Καριπίδου Μαρία.

Top