Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΝΠΔΔ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΝΠΔΔ από την 01.09.2014:

 1. Παλαιοδήμος Άγγελος, Πρόεδρος
 2. Ζώη Αγνή, Αντιπρόεδρος
 3. Μασμανίδου Αικατερίνη, Μέλος
 4. Κυβέλου Παναγιώτα, Μέλος
 5. Ζώης Ιωάννης, Μέλος
 6. Κιτσούλης Ελευθέριος, Μέλος
 7. Ευαγγελίου Ευαγγελία, Μέλος
 8. Καπράλου Χρυσούλα, Μέλος
 9. Οικονομίδης Νικόλαος, Μέλος
 10. Μπαλάσκας Θεμιστοκλής, Μέλος
 11. Παπαστεργιάδης Θωμάς, Μέλος
 12. Κατοίκου Ευσταθία, Μέλος
 13. Ρήγου Ειρήνη-Μαρία, Μέλος
 14. Γκιζιάκος Κων/νος, Μέλος
 15. Πολυκατέρου Αλεξάνδρα, Μέλος

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΝΠΔΔ μέχρι την 31.08.2014:

 1. Αποστολάκος Δημήτριος, Πρόεδρος
 2. Καβουρίδης Αντώνιος, Αντιπρόεδρος
 3. Βαλασοπούλου – Πανάγου Φωτείνή, Μέλος
 4. Ζώη Αγνή, Μέλος
 5. Ευθυμίου Ηλίας, Μέλος
 6. Ζώης Ιωάννης, Μέλος
 7. Κιτσούλης Ελευθέριος, Μέλος
 8. Καραγιαννάκου Μαριάνθη, Μέλος
 9. Κυβέλου Παναγιώτα, Μέλος
 10. Σπαντιδέας Παύλος, Μέλος
 11. Αλουμανή Αγγελική, Μέλος
 12. Μακρής Λουκάς, Μέλος
 13. Παππά Παναγιώτα, Μέλος
 14. Γκιζιάκη Ερνεστίνη, Μέλος
 15. Παπαπαναγιώτου Βασιλική, Μέλος
Top