Αποφάσεις Δ.Σ. Ο.Π.Α.Θ.

153/2017

Επισυνάπτεται η απόφαση όπως αναφέρεται στον "Πίνακα 14ης συνεδρίασης ΔΣ ΟΠΑΘ 2017"

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (apof_ds_opath_153_2017_ada_new.pdf)apof_ds_opath_153_2017_ada_new.pdf[ ]453 kB

152/2017

Επισυνάπτεται η απόφαση όπως αναφέρεται στον "Πίνακα 14ης συνεδρίασης ΔΣ ΟΠΑΘ 2017"

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (apof_ds_opath_152_2017_ada.pdf)apof_ds_opath_152_2017_ada.pdf[ ]336 kB

151/2017

Επισυνάπτεται η απόφαση όπως αναφέρεται στον "Πίνακα 14ης συνεδρίασης ΔΣ ΟΠΑΘ 2017"

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (apof_ds_opath_151_2017_ada.pdf)apof_ds_opath_151_2017_ada.pdf[ ]337 kB

150/2017

Επισυνάπτεται η απόφαση όπως αναφέρεται στον "Πίνακα 14ης συνεδρίασης ΔΣ ΟΠΑΘ 2017"

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (apof_ds_opath_150_2017_ada_new.pdf)apof_ds_opath_150_2017_ada_new.pdf[ ]341 kB

149/2017

Επισυνάπτεται η απόφαση όπως αναφέρεται στον "Πίνακα 14ης συνεδρίασης ΔΣ ΟΠΑΘ 2017"

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (apof_ds_opath_149_2017_ada.pdf)apof_ds_opath_149_2017_ada.pdf[ ]361 kB
Top