Αποφάσεις Δ.Σ. Ο.Π.Α.Θ.

179/2017

Επισυνάπτεται η απόφαση όπως αναφέρεται στον "Πίνακα 18ης συνεδρίασης ΔΣ ΟΠΑΘ 2017"

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (apof_ds_opath_179_2017_ada.pdf)apof_ds_opath_179_2017_ada.pdf[ ]433 kB

178/2017

Επισυνάπτεται η απόφαση όπως αναφέρεται στον "Πίνακα 18ης συνεδρίασης ΔΣ ΟΠΑΘ 2017"

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (apof_ds_opath_178_2017_ada.pdf)apof_ds_opath_178_2017_ada.pdf[ ]407 kB

177/2017

Επισυνάπτεται η απόφαση όπως αναφέρεται στον "Πίνακα 17ης συνεδρίασης ΔΣ ΟΠΑΘ 2017"

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (apof_ds_opath_177_2017_ada.pdf)apof_ds_opath_177_2017_ada.pdf[ ]222 kB

176/2017

Επισυνάπτεται η απόφαση όπως αναφέρεται στον "Πίνακα 17ης συνεδρίασης ΔΣ ΟΠΑΘ 2017"

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (apof_ds_opath_176_2017_ada.pdf)apof_ds_opath_176_2017_ada.pdf[ ]458 kB

175/2017

Επισυνάπτεται η απόφαση όπως αναφέρεται στον "Πίνακα 17ης συνεδρίασης ΔΣ ΟΠΑΘ 2017"

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (apof_ds_opath_175_2017_ada.pdf)apof_ds_opath_175_2017_ada.pdf[ ]383 kB
Top