Αποφάσεις Δ.Σ. Ο.Π.Α.Θ.

63/2018

Επισυνάπτεται η απόφαση όπως αναφέρεται στον "Πίνακα 6ης συνεδρίασης ΔΣ ΟΠΑΘ 2018"

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΑΔΣ _63_2018-apofdsopathada.pdf)ΑΔΣ _63_2018-apofdsopathada.pdf[ ]341 kB

62/2018

Επισυνάπτεται η απόφαση όπως αναφέρεται στον "Πίνακα 6ης συνεδρίασης ΔΣ ΟΠΑΘ 2018"

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΑΔΣ _62_2018-apofdsopathada.pdf)ΑΔΣ _62_2018-apofdsopathada.pdf[ ]342 kB

61/2018

Επισυνάπτεται η απόφαση όπως αναφέρεται στον "Πίνακα 6ης συνεδρίασης ΔΣ ΟΠΑΘ 2018"

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΑΔΣ _61_2018-apofdsopathada.pdf)ΑΔΣ _61_2018-apofdsopathada.pdf[ ]386 kB

60/2018

Επισυνάπτεται η απόφαση όπως αναφέρεται στον "Πίνακα 6ης συνεδρίασης ΔΣ ΟΠΑΘ 2018"

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΑΔΣ _60_2018-apofdsopathada.pdf)ΑΔΣ _60_2018-apofdsopathada.pdf[ ]338 kB

59/2018

Επισυνάπτεται η απόφαση όπως αναφέρεται στον "Πίνακα 6ης συνεδρίασης ΔΣ ΟΠΑΘ 2018"

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΑΔΣ _59_2018-apofdsopathada.pdf)ΑΔΣ _59_2018-apofdsopathada.pdf[ ]339 kB
Top