Αποφάσεις Δ.Σ. Ο.Π.Α.Θ.

99/2018

Επισυνάπτεται ο η Απόφαση όπως αναφέρεται στον "Πίνακα Αποφάσεων 9ης συνεδρίασης ΔΣ ΟΠΑΘ 2018"

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΑΔΣ _99_2018-opath-ada.pdf)ΑΔΣ _99_2018-opath-ada.pdf[ ]454 kB

98/2018

Επισυνάπτεται ο η Απόφαση όπως αναφέρεται στον "Πίνακα Αποφάσεων 9ης συνεδρίασης ΔΣ ΟΠΑΘ 2018"

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΑΔΣ _98_2018-opath-ada.pdf)ΑΔΣ _98_2018-opath-ada.pdf[ ]342 kB

97/2018

Επισυνάπτεται ο η Απόφαση όπως αναφέρεται στον "Πίνακα Αποφάσεων 9ης συνεδρίασης ΔΣ ΟΠΑΘ 2018"

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΑΔΣ _97_2018-opath-ada.pdf)ΑΔΣ _97_2018-opath-ada.pdf[ ]344 kB

96/2018

Επισυνάπτεται ο η Απόφαση όπως αναφέρεται στον "Πίνακα Αποφάσεων 9ης συνεδρίασης ΔΣ ΟΠΑΘ 2018"

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΑΔΣ _96_2018-opath-ada.pdf)ΑΔΣ _96_2018-opath-ada.pdf[ ]343 kB

95/2018

Επισυνάπτεται ο η Απόφαση όπως αναφέρεται στον "Πίνακα Αποφάσεων 9ης συνεδρίασης ΔΣ ΟΠΑΘ 2018"

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΑΔΣ _95_2018-opath-ada.pdf)ΑΔΣ _95_2018-opath-ada.pdf[ ]345 kB
Top