Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

23 Απριλίου 2024

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Έναρξη των αιτήσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της ΕΕΤΑΑ για το «Πρόγραμμα Οικονομικής στήριξης οικογενειών με παιδιά Προσχολικής ηλικίας περιόδου 2020-2021»

Ο  Δήμος Πεντέλης ενημερώνει  για την έναρξη των αιτήσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της ΕΕΤΑΑ για το   «Πρόγραμμα Οικονομικής στήριξης οικογενειών με παιδιά Προσχολικής ηλικίας περιόδου 2020-2021».

Αντικείμενο του προγράμματος αποτελεί, η παροχή στους ωφελούμενους, θέσεων  φροντίδας και φιλοξενίας βρεφών και νηπίων στους  παιδικούς σταθμούς, μέσω της «αξίας τοποθέτησης» vautcher, η οποία θα καλύπτει τις  παρεχόμενες υπηρεσίες.

Οι Αιτήσεις  θα  υποβάλλονται ηλεκτρονικά   από την Τρίτη   08/ 9/2020  έως και  18/9/2020 .

Κάθε ενδιαφερόμενος/η για να συμμετάσχει στο Πρόγραμμα,  θα πρέπει να συμπληρώσει και να υποβάλει ΜΟΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ την “Αίτηση  Συμμετοχής – Δήλωση”,  στην ηλεκτρονική εφαρμογή που θα είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Τ.Α.Α. (www.eetaa.gr, paidikoi.eetaa.gr, «Ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων») και σύμφωνα με τις οδηγίες, που θα αναρτηθούν.

Η είσοδος στην ηλεκτρονική εφαρμογή θα γίνεται με τη χρήση κωδικών  taxisnet, αποκλειστικά του/της αιτούντα/σας.
Δικαίωμα υποβολής αίτησης συμμετοχής στην παρούσα Πρόσκληση, έχουν:

α. οι εργαζόμενοι/ες που είναι υπάλληλοι μόνιμοι και αορίστου χρόνου, του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. καθώς και των Ο.Τ.Α. (α’ και β’ βαθμού), με την προϋπόθεση ότι έχουν συνολικό οικογενειακό δηλωθέν ετήσιο εισόδημα για το φορολογικό έτος 2019, το οποίο δεν μπορεί, σε καμία περίπτωση, να υπερβαίνει τις:

  • 30.000 € για αιτούντες/σες που έχουν έως δύο (2) παιδιά
  • 33.000 € για αιτούντες/σες που έχουν έως τρία (3) παιδιά
  • 36.000 € για αιτούντες/σες που έχουν έως τέσσερα (4) παιδιά και
  • 39.000 € για αιτούντες/σες που έχουν έως από πέντε (5) και άνω.

 

β. είναι μισθωτοί/ές, αυτοαπασχολούμενοι/ες, οι οποίοι/ες δεν δύναται να είναι δικαιούχοι συγχρηματοδοτούμενων υλοποιούμενων Πράξεων στο πλαίσιο της Δράσης «Εναρμόνισης οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» λόγω εισοδηματικών κριτηρίων. Συγκεκριμένα, με συνολικό οικογενειακό εισόδημα :

  • από τις 27.000,01 και έως τις 30.000 € για αιτούντες/σες που έχουν έως δύο (2) παιδιά
  • από τις 30.000,01 και έως τις 33.000 € για αιτούντες/σες που έχουν έως τρία (3) παιδιά
  • από τις 33.000,01 και έως τις 36.000 € για αιτούντες/σες που έχουν έως τέσσερα (4) παιδιά
  • από τις 36.000,01 και έως τις 39.000 € για αιτούντες/σες που έχουν έως από πέντε (5) και άνω.

 

γ. ανήκουν στις ανωτέρω υπ’ αριθμ. 1 και 2 περιπτώσεις, έχουν τέκνα ηλικίας 4-5 ετών και διαμένουν σε δήμους, στους οποίους δεν είναι υποχρεωτική η δίχρονη εκπαίδευση, σύμφωνα με το άρθρο 34, παρ. 4. Ν. 4704/2020.

Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην παρούσα Πρόσκληση όσοι είναι άνεργοι  και όσοι είχαν δικαίωμα συμμετοχής στην Πρόσκληση (με Αρ. Πρωτ. 9549) που δημοσίευσε η  Ε.Ε.Τ.Α.Α.  Α.Ε. στις 16.7.2020 στο πλαίσιο της συγχρηματοδοτούμενης από το ΕΣΠΑ 2014 – 2020 Δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» για την περίοδο 2020 – 2021.

Για περισσότερες πληροφορίες- ενημέρωση οι ενδιαφερόμενοι  μπορούν να απευθύνονται στη:

Δ/ση Κοινωνικής Πρόνοιας  Δήμου Πεντέλης – Κοινωνικό Κέντρο Μελισσίων-Σκιάθου & Μπακογιάννη

Τηλέφωνα: 210 8032722-2108100884  εσωτ. 21, 23, 24  υπεύθυνη κα Καριπίδου Μαρία.

 

 

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Μετάβαση στο περιεχόμενο