Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Τεχνικό Πρόγραμμα 2020

Κατεβάστε εδώ το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Πεντέλης για το 2020.

Μετάβαση στο περιεχόμενο