Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

30 Νοεμβρίου 2022

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Ανάρτηση Προσωρινών Πινάκων Κατάταξης Καθαριστών/στριών Σχολικών Μονάδων Δήμου Πεντέλης

Πίνακας Κατάταξης Καθαριστών/στριών Σχολικών Μονάδων Δήμου Πεντέλης

Κατά του ανωτέρω πίνακα επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση αντίρρησης ατελώς μόνο για εσφαλμένο υπολογισμό της μοριοδότησης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) εργασίμων ημερών, η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους, δηλαδή από την Παρασκευή 20/08/2021 έως και την Δευτέρα 23/08/2021.

Η αντίρρηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση mainprotocol@penteli.gov.gr

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Τελευταία Νέα

Χρήσιμα

Μετάβαση στο περιεχόμενο