Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

12 Αυγούστου 2022

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Αναβολή και επανάληψη συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου – Πρόσκληση 4ης ειδικής συνεδρίασης Δ.Σ. 2022

Αναβολή και επανάληψη συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Την 31η του μηνός Ιανουαρίου 2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 σύμφωνα με την Πρόσκληση Δ.Σ. 4/2022

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Μετάβαση στο περιεχόμενο