Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

22 Απριλίου 2024

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Ανακοίνωση Ανάρτησης Δασικού Χάρτη και Πρόσκληση για Υποβολή Αντιρρήσεων Κατά του Περιεχομένου του

Αγαπητοί Δημότες,

Σας ενημερώνουμε για την ανακοίνωση – πρόσκληση της Διεύθυνσης Δασών Ανατολικής Αττικής, σχετικά με την ανάρτηση δασικού χάρτη και πρόσκληση για υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του, από τους ενδιαφερομένους, για τις κοινότητες Μελισσίων ( αρ. πρωτ. 23280/2021 ΑΔΑ: 663ΘΟΡ1Κ-Ρ6Ψ) και Νέας Πεντέλης και Πεντέλης (αρ. πρωτ. 29801/2021 ΑΔΑ: ΨΚΜΟΟΠ1Κ-ΣΦ0).

Σήμερα έχουν ανέβει στον δικτυακό τόπο ανάρτησης τα στοιχεία και για τις τρείς Δημοτικές Ενότητες του Δήμου μας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στον χάρτη  μέσω του παρακάτω συνδέσμου:

https://gis.ktimanet.gr/gis/forestsuspension.

Αφού ελέγξουν την ιδιοκτησία τους και επιθυμούν μπορούν ανάλογα με την περίπτωση να υποβάλουν είτε αντίρρηση πληρώνοντας το τέλος, είτε  αντίρρηση χωρίς την πληρωμή τέλους, είτε πρόδηλο σφάλμα.

Εφιστάται η προσοχή σας καθώς η καταληκτική ημερομηνία των παραπάνω είναι η 24/6/2021 για τα Μελίσσια  και η 8/7/2021 για την Νέα Πεντέλη και Πεντέλη.

Αξίζει να σημειωθεί ότι μετά από προσπάθειες της δημοτικής αρχής, σε συνεννόηση πάντα με το Υπουργείο και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση, διορθώθηκαν σφάλματα αποτύπωσης στην ανάρτηση των δασικών χαρτών για τα Μελίσσια, ενώ κινούμαστε προς την ίδια κατεύθυνση για σφάλματα που έχουμε εντοπίσει στην  αποτύπωση και για την Πεντέλη και την Νέα Πεντέλη.

Η προσπάθεια του Δήμου είναι στην κατεύθυνση να μην αδικηθεί κανένας δημότης μας με το να χάσει το δικαίωμα κατάθεσης αντίρρησης ή προδήλου σφάλματος.

 

 

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Μετάβαση στο περιεχόμενο