Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

30 Νοεμβρίου 2023

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Ανακοίνωση για την πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, βάσει των διατάξεων του άρθρου 163 του ν.3584/2007

Η Δήμαρχος Πεντέλης γνωστοποιεί

Την πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη Δημάρχου με  πτυχίο ΑΕΙ, ο οποίος θα συνεπικουρεί το έργο της  Δημάρχου σε θέματα δημόσιας διοίκησης, ανάπτυξης ΟΤΑ, που άπτονται της κοινωνικής και πολιτικής ζωής και θα διεκπεραιώνει κάθε άλλη εργασία που θα του ανατίθεται από τη Δήμαρχο σε θέματα αρμοδιότητάς του, θα παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες και θα διατυπώνει εξειδικευμένες γνώμες (γραπτά ή προφορικά) μέσα στον κύκλο των γνώσεών του ή της επαγγελματικής του ενασχόλησης.

 

 

 

 

Δείτε την Ανακοίνωση

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Τελευταία Νέα

Χρήσιμα

Μετάβαση στο περιεχόμενο