Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

23 Νοεμβρίου 2023

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Ανακοίνωση για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου (ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ). Υποβολή αιτήσεων από Παρασκευή 17 Σεπτεμβρίου 2021 έως και Δευτέρα 27 Σεπτεμβρίου 2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου (ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ)

Έναρξη υποβολής αιτήσεων: Παρασκευή 17 Σεπτεμβρίου 2021

Λήξη Υποβολής αιτήσεων : Δευτέρα 27 Σεπτεμβρίου 2021

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ : Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό έντυπο ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2 ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν, μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε ηλεκτρονικά (mainprotocol@penteli.gov.grείτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ, Καλαμβόκη 2α Μελίσσια Τ.Κ.15127, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού υπόψιν κας Παπαδάκη Μανωλίας  (τηλ. επικοινωνίας: 2132050078-92).

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η αίτηση συμμετοχής που θα υποβληθεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο θα πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 2/2021, για την πρόσληψη προσωπικού

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΣΟΧ)

Έντυπο ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2 ΔΕ/ΥΕ

 

 

 

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Τελευταία Νέα

Χρήσιμα

Μετάβαση στο περιεχόμενο