Δήμος Πεντέλης

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

3 Οκτωβρίου 2023

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Ανακοίνωση για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι τριών (23) ατόμων (καθαριστών/ριών) για την καθαριότητα των σχολικών μονάδων στο Δήμο Πεντέλης

Η Δήμαρχος Πεντέλης ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι τριών (23) ατόμων (καθαριστών/ριών) για την καθαριότητα σχολικών μονάδων στο Δήμο Πεντέλης.

Έναρξη υποβολής αιτήσεων: Παρασκευή 21 Αυγούστου 2020

Λήξη υποβολής αιτήσεων: Τρίτη 25 Αυγούστου 2020

Επισήμανση:

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την συνημμένη αίτηση με αριθμό (ΣΟΧ-1/13885/4077), καθώς και ευκρινές αντίγραφο των δύο όψεων Ατομικού Δελτίου Ταυτότητας ή οποιοδήποτε άλλο Δημόσιο Έγγραφο από τα οποίο να προκύπτουν τα στοιχεία της ταυτότητας και να τα υποβάλουν ηλεκτρονικά στην ακόλουθη διεύθυνση: mainprotocol@penteli.gov.gr

Η αίτηση συμμετοχής, που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά, πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές.

Δείτε το πλήρες κείμενο της Ανακοίνωσης

Δείτε το Παράρτημα της Ανακοίνωσης

Κατεβάστε την Αίτηση

Πληροφορίες

Δήμος Πεντέλης

Παπαδάκη Μανωλία

Προϊσταμένη Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών

Τηλ.: 2312050078

Fax: 2132050039

Email:papadaki@melissia.gr

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Τελευταία Νέα

Χρήσιμα

Μετάβαση στο περιεχόμενο