Δήμος Πεντέλης

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

28 Σεπτεμβρίου 2023

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, δίμηνης (2μηνης) μερικής απασχόλησης

Ο Δήμος Πεντέλης ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης (τετράωρο) , συνολικού αριθμού δύο  (2) ατόμων, προς αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών για την εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητα, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα και χρονική περίοδο:

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΟΝΤΑΔΙΑΡΚΕΙΑ
101ΠΕ Φιλοσοφίας -Παιδαγωγικής -Ψυχολογίας1Πτυχίο Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής Ψυχολογίας ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΑΕΙ  της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας.Δύο (2) μήνες
102Καθηγητή Θεατρικών Σπουδών1Πτυχίο ή δίπλωμα Υποκριτικής  και σχετική εμπειρίαΔύο (2) μήνες

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στο πρωτόκολλο  του Δήμου Πεντέλης  (Δ/νση: Καλαμβόκη  2α Μελίσσια Τ.Κ 15127 τηλ: 2132050078 και 2132050092) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες .

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά μέσα σε προθεσμία δύο  εργασίμων  (2) ημερών από την επομένη της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του Δήμου, ήτοι από 13-10-2021 έως και 14-10-2021.

Δείτε αναλυτικά την Ανακοίνωση

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Τελευταία Νέα

Χρήσιμα

Μετάβαση στο περιεχόμενο