Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

8 Δεκεμβρίου 2022

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Ανακοίνωση για το Κληροδότημα Καλαμβόκη

(Α) Διανομή εσόδων από το Κληροδότημα Κ. Καλαμβόκη σε άπορα παιδιά

 

Η επιτροπή διαχείρισης του Κληροδοτήματος Κ. Καλαμβόκη δυνάμει  Ιδιόχειρης Διαθήκης του Κωνσταντίνου Καλαμβόκη και προκειμένου να διανείμει το ποσό των εσόδων που αναλογεί στα άπορα παιδιά της Δημοτικής Κοινότητας Μελισσίων, σας γνωστοποιεί ότι, εάν:

 

(α) Έχετε έως και τρία (3) παιδιά που έχουν γεννηθεί από 1-1-2020 έως 31-12-2020 ή από 1-1-2021 έως και 31-12-2021 και είναι εγγεγραμμένα στα δημοτολόγια της Δημοτικής Κοινότητας Μελισσίων. Προϋπόθεση για την εκδήλωση ενδιαφέροντος είναι το οικογενειακό ετήσιο εισόδημά σας να μην ξεπερνά τα δώδεκα χιλιάδες ευρώ (12.000,00€) ετησίως.

 

(β) Είστε πολύτεκνοι με παιδιά που έχουν γεννηθεί από 1-1-2020 έως 31-12-2020 ή από 1-1-2021 έως και 31-12-2021 και είναι εγγεγραμμένα στα δημοτολόγια της Δημοτικής Κοινότητας Μελισσίων, καθώς δεν υπάρχει όριο εισοδήματος

 

μπορείτε να εκδηλώσετε το ενδιαφέρον σας καταθέτοντας σχετική αίτηση στα γραφεία του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες μέχρι την Τετάρτη 15 Ιουνίου 2022, προσκομίζοντας τα παρακάτω δικαιολογητικά:

(α) Για όσους έχουν έως τρία (3) παιδιά:

(1) Εκκαθαριστικό Φορολογικής Δήλωσης έτους 2020 ή 2021 (ανάλογα με την ημερομηνία γέννησης του παιδιού).

(2) Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.

(β) Για τους πολύτεκνους, πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.

 

 

(Β) Διανομή εσόδων από το Κληροδότημα Κ. Καλαμβόκη σε άπορες γυναίκες που νυμφεύθηκαν

 

Η Επιτροπή Διαχείρισης του Κληροδοτήματος Κ. Καλαμβόκη δυνάμει της Ιδιόχειρης  Διαθήκης του Κ. Καλαμβόκη και προκειμένου να διανείμει το ποσό των εσόδων που αναλογεί σε άπορες γυναίκες της Δημοτικής Κοινότητας Μελισσίων, που παντρεύτηκαν το 2020 ή το έτος 2021, οι οποίες είναι εγγεγραμμένες στα δημοτολόγια της νυν Δημοτικής Κοινότητας Μελισσίων και τέως Δήμου Μελισσίων από επταετίας (πριν το έτος τέλεσης του γάμου), σας γνωστοποιεί ότι, εάν:

α. δεν έχετε ακίνητη περιουσία στην κατοχή σας και

β. είστε εγγεγραμμένη στα δημοτολόγια της Δημοτικής Κοινότητας Μελισσίων από επταετίας, μπορείτε να εκδηλώσετε τον ενδιαφέρον σας καταθέτοντας σχετική αίτηση στα γραφεία του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες μέχρι την Τετάρτη 15 Ιουνίου 2022, προσκομίζοντας τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 

(1) Αντίγραφο της φορολογικής σας δήλωσης ή εκκαθαριστικό για το έτος 2020 ή το έτος 2021 ανάλογα με την ημερομηνία τέλεσης του γάμου

(2) Αντίγραφο του τελευταίου Ε9.

(3) Ληξιαρχική Πράξη Γάμου.

(4) Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης

 

Η Δήμαρχος Πεντέλης &

Πρόεδρος της Επιτροπής Κληροδοτήματος

 

 

Δήμητρα Κεχαγιά

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Τελευταία Νέα

Χρήσιμα

Μετάβαση στο περιεχόμενο