Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Ανακοίνωση πρόσληψης θέσεων με ΣΟΧ διάρκειας 4 μηνών στην Πολιτική Προστασία του Δήμου Πεντέλης

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά μέσα σε προθεσμία τεσσάρων εργασίμων (4) ημερών από την επομένη της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του Δήμου, ήτοι από 21.05.2020 έως και 26.05.2020.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 7936_2337 20/05/20 4ΜΗΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Μετάβαση στο περιεχόμενο