Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

3 Δεκεμβρίου 2022

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2022 για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (8μηνο) στην Υπηρεσία Καθαριότητας

Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2022 για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (8μηνο) στην Υπηρεσία Καθαριότητας

                     Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός

ατόμων

ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ (με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)    8 μήνες 3
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ    8 μήνες 1
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ-ΣΥΝΟΔΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ    8 μήνες 8

 

Έναρξη υποβολής αιτήσεων: Τετάρτη 13 Απριλίου 2022

Λήξη Υποβολής αιτήσεων : Τρίτη 26 Απριλίου 2022

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ : Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό Έντυπο ΑΣΕΠ ΣΟΧ ΔΕ ΥΕ  και να την υποβάλουν, μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, αποκλειστικά ηλεκτρονικά (mainprotocol@penteli.gov.gr) .

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η αίτηση συμμετοχής που θα υποβληθεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο θα πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές.

Αναλυτικά η Ανακοίνωση εδώ

Παράρτημα Ανακοινώσεων εδώ

Έντυπο ΣΟΧ ΔΕ ΥΕ εδώ

 

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Τελευταία Νέα

Χρήσιμα

Μετάβαση στο περιεχόμενο