Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

22 Απριλίου 2024

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Ανακοίνωση του Δήμου Πεντέλης για την πρόσληψη Είκοσι Πέντε (25) Ατόμων ως Προσωπικού ΙΔΟΧ (Κάλυψη αναγκών Πυροπροστασίας)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αρ. 9867/2749/9.5.2023 Δήμου Πεντέλης για την πρόσληψη Είκοσι Πέντε (25) Ατόμων ως Προσωπικού ΙΔΟΧ (Κάλυψη αναγκών Πυροπροστασίας)

Υποβολή  Αιτήσεων από 10.05.2023 έως και 16.05.2023

Δείτε την Ανακοίνωση

 

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Μετάβαση στο περιεχόμενο