Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Iδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (κάλυψη αναγκών Πυροπροστασίας)

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Μετάβαση στο περιεχόμενο