Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου

«ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ1_2024 (Αρ. Πρωτ. 4651/1371/13.03.2024) (ΑΔΑ: Ψ7ΚΙΩΞ3-ΒΧΩ) με θέμα την σύναψη συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου συνολικά (3) ατόμων στο Δήμο Πεντέλης ήτοι, για κατηγορία/κλάδο ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ (ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ 105) δύο (2) άτομα και ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ (ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ 106) ένα (1) άτομο για την υλοποίηση της δράσης «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης της χρονικής περιόδου 2023-2024»

Περισσότερα »
Μετάβαση στο περιεχόμενο